Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Projekt informatyczny

Zadaniem szkoły powinno być przygotowanie dzieci do świadomego korzystania z nowoczesnych technologii, co pozwali poszerzyć ich umiejętności na rynku pracy. Aby sprostać temu wymaganiu warto pokazać uczniom, w jaki sposób działają urządzenia i aplikacje. W roku 2020/2021 realizowane były zajęcia z projektu informatycznego w klasie II i III, na których uczniowie uczyli się podstaw programowania i robotyki. Chętnie podejmowali się nowych wyzwań tworząc ciekawe urządzenia przy pomocy płytki Makey Makey. Dzięki niej, mogli rozwinąć swoją kreatywność i pomysłowość. Pogłębiali wiedzę z zakresu programowania w Scratchu. Wspólnymi siłami wykonali interaktywne roboty przypominające o właściwym zachowaniu netykiety w Internecie. Zbudowali touchpady do gry, a także instrumenty muzyczne. Swoją wiedzą dzielili się z kolegami i demonstrowali działanie urządzeń. Podstaw algorytmiki uczyli się kodując Ozoboty. Zanim narysowali dla nich trasy analizowali problem, szukali ciekawych rozwiązań, korygowali błędy i wyciągali wnioski. Dzięki temu, uczniowie uczyli się logicznego myślenia i w praktyce łączyli wiedzę ściśle matematyczną z wiedzą humanistyczną.

W tym roku szkolnym robotyki i programowania uczą się klasy starsze. Uczniowie konstruują za pomocą kloców Lego i Jimu Robot zarówno proste, jak i bardzo skomplikowane maszyny. Programują je za pomocą wbudowanych środowisk programistycznych wykorzystujących język obiektowy. Chętnie modyfikują programy w oparciu o własne pomysły sięgając różnych obszarów nauki. Dodatkowo zacieśniają relacje koleżeńskie i uczą się współpracy.

Te zajęcia umożliwiają uczniom rozwój niezbędnych umiejętności, takich jak logiczne myślenie, analizowanie, dążenie do celu, wytrwałość i kreatywność. Nauka programowania i robotyki jest świetnym ćwiczeniem, ale także zabawą, dzięki której uczniowie sami pogłębiają wiedzę i umiejętności. Popełniają błędy, wielokrotnie powracają do problemu i szukają rozwiązań metodą prób i błędów. Doświadczają i uczą się.  (A.Burgieł)

Ostatnio dodane: