Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

PROJEKT EDUKACYJNY „(NIE)ZWYKŁA MATEMATYKA”

Nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „(Nie)zwykła matematyka” – II edycja 2023/2024. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową i jest odpowiedzią na często zadawane pytania przez uczniów „a do czego nam się ta wiedza przyda, po co się tego uczymy”.

Jego celem jest rozwijanie zainteresowań, zdolności, kompetencji matematycznych, poprzez zastosowanie metod aktywizujących, integracja wiedzy szkolnej i pozaszkolnej, doświadczeń uczniowskich i ich aktywnego działania, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. Ważne jest uświadamianie uczniów i pokazanie im, jakie szerokie zastosowanie w praktyce i codziennym życiu ma matematyka. Realizacja projektu pomoże w rozwijaniu umiejętności społecznych oraz kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Uczniowie klasy V zrealizowali już jedno z zadań projektu. Przygotowali grę planszową, dzięki której utrwalali działania pisemne, rachunki pamięciowe i zamianę jednostek. Klasa została podzielona w na trzy zespoły. Każda osoba z zespołu wybierała jeden kubeczek z zadaniem, które rozwiązywali wspólnie wykorzystując tylko swoją wiedzę i umiejętności. Wśród typowych poleceń matematycznych, uczniowie zakodowali również nietypowe zadania, takie jak wykonanie kilku pompek, wyjście całą klasą na lody lub utrata punktu. Za prawidłowo rozwiązane zadanie otrzymywali punkt. Wygrała drużyna, która zdobyła najwięcej punktów. / A.Światłowska, A. Burgieł