Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Profilaktyczne tematy

Bezpieczeństwo Dnia 18 września 2015 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantem Grzegorzem Kubackim. Podczas prelekcji mieli okazję przypomnieć sobie oraz utrwalić w jaki sposób bezpiecznie i poprawnie  poruszać się po drogach i ulicach. Policjant szczególnie  skierował słowa  do uczniów klas pierwszych, którzy niedawno dołączyli do społeczności szkolnej. Zwrócił uwagę na miejsca niebezpieczne w pobliżu szkoły, przypomniał uczniom, jak należy korzystać  z przejść dla pieszych oraz jak bezpiecznie przewozić dzieci samochodami. Mamy nadzieję, że słowa trafiły do  wszystkich obecnych. Klasa pierwsza została obdarowana odblaskami. Stop agresji i dopalaczom Uczniowie klas IV- VI  wzięli udział w warsztatach na temat dopalaczy oraz agresji i przemocy. Warsztaty prowadzone były przez firmę „Nowa Perspektywa”  oraz przez  panią psycholog Zuzannę Gucwę. Podczas spotkań  uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to są  dopalacze, jakie są  skutki ich zażywania.  Warsztaty były okazją do zadawania wielu pytań  na w/w tematy.

 

Gdzie szukać pomocy?

Najważniejsze numery telefonów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami. 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia. 112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.