Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia.