Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Poszukiwania 2017

W związku z zaproszeniem na dziesiąte eliminacje powiatowe Turnieju Sztuki Recytatorskiej w Żabnie naszą szkołę dumnie reprezentowały uczennice: Aleksandra Ptaśnik, Karolina Chojna oraz Martyna Siwiak.

Turniej mający rozbudzić poczucie estetyki, miał na celu przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, popularyzację literatury poprzez piękno słowa mówionego i śpiewanego. Aleksandra i Karolina zaprezentowały dwa utwory z zakresu poezji oraz prozy natomiast Martyna –  przy akompaniamencie Jakuba Kuczka – absolwenta naszej szkoły,  wykonała dwa utwory pt. „Jestem białą kartką” oraz „List do Małego Księcia”. Dziewczęta po czasochłonnych próbach, miały okazję odkryć swoje zdolności  i wrażliwość na otaczający świat i ludzi.

Dziewczęta po otrzymaniu pamiątkowych dyplomów i nagród rzeczowych wróciły z nowymi doświadczeniami i wspomnieniami, już planując repertuar na rok następny. (K. Jasek)

Link do zdjęć z konkursu:

http://www.biblioteka.zabno.pl/index.php/arch/2017/28514-poszukiwania-2017-wyniki-eliminacji-powiatowych-w-zabnie#