Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

„Polska Moja Ojczyzna”

Przedszkolaki z grupy Sówek uczestniczyły w projekcie edukacyjnym ,,Polska Moja Ojczyzna”. Dzieci wzbogaciły słownictwo o takie pojęcia jak: patriotyzm, godło, orzeł biały, barwy ojczyste. Nauczyły się śpiewu hymnu Polski przyjmując właściwą postawę. Oglądały filmy ,,O powstawaniu państwa polskiego”, zapoznały się z legendami: ,,Syrenka Warszawska”,  ,,O Smoku Wawelskim”. Wykonywały ciekawe prace plastyczne na ten temat oraz przedstawiały  teatrzyki. Recytowały wiersze i śpiewały piosenki o naszym kraju.  Zapoznały się z mapą Polski,  a następnie wspólnie wykonały własną  mapę. Realizacja projektu „Polska Moja Ojczyzna” była doskonałą lekcją patriotyzmu, która miała na celu rozwijać w dzieciach właściwą postawę patriotyczną, miłość do  Ojczyzny oraz wyrobić przywiązanie do  pojęć i symboli narodowych. Wychowanie dobrych patriotów jest procesem długotrwałym, który powinien zaczynać się już w wieku przedszkolnym. (D.Walkiewicz).