Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Panom: Krzysztofowi Guzy oraz Krzysztofowi Czarniga za bezinteresowną pomoc przy umocnieniu szkolnych tablic.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast