Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Podziękowanie.

Centrum Wolontariatu „Empatia” składa  podziękowanie wychowankom naszej szkoły za przystąpienie do akcji charytatywnej pt.  „Przemów ludzkim gestem”, której celem była  zbiórka karmy i pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt.

Ostatnio dodane: