Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim  obecnym na zebraniu wiejskim dnia 19 września,  a szczególnie Rodzicom, za przegłosowanie podziału środków sołeckich na rok 2020 oraz za podjęcie wniosku o podwyższenie kwoty dla szkoły.