Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Podsumowanie akcji pt.”Śnieżne bistro”

Nasze przedszkole otrzymało dyplom za udział w akcji Śnieżne bistro – zima 2021, której organizatorem była Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie ul. Okrężna 4A. Podziękowania zostały złożone na ręce Pani Kingi Drużkowskiej za wkład włożony w edukację dzieci na temat racjonalnego dożywiania zwierząt w okresie zimowym. Szczególne gratulacje kierujemy do Zuzanny Choczyńskiej, która otrzymała wyróżnienie specjalne w konkursie plastycznym dotyczącym dokarmiania zwierząt zimą.