Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Jednym z praw dziecka jest możliwość poznania swoich praw. W związku z tym, 20 listopada 2018 podczas świętowania Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, uczniowie klas starszych, przypomnieli je młodszym kolegom, poprzez prezentacje i krótki film animowany, do którego użyczyli swoich głosów. Mamy nadzieje, iż dzięki tym działaniom, dzieci uświadomiły sobie swoje prawa i będą umieli z nich odpowiednio korzystać. Dorosłym przypominamy, że każde dziecko ma następujące prawa:

 • Prawo do życia i rozwoju,
 • Prawo do tożsamości i identyczności (prawo do nazwiska, imienia, obywatelstwa, wiedzy o własnym pochodzeniu),
 • Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach jego dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym, 
 • Prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa,
 • Prawo do godności i szacunku.
 • Prawo do nietykalności osobistej,
 • Prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • Prawo do ochrony życia,
 • Prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • Prawo do opieki zdrowotnej,
 • Prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 • Prawo do nauki,
 • Prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • Prawo do informacji,
 • Prawo do znajomości swoich praw.

Zapamiętajmy słowa Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. (A.Światłowska)