Nasi sponsorzy – przyjaciele szkoły

                                   PODZIĘKOWANIE                                 

Zarząd Stowarzyszenia  „Niwka Dzieciom” oraz dyrektor  Zespołu  Szkoły Podstawowej  i Przedszkola   w Niwce, składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które  bezinteresownie włączają się  w pomoc  na rzecz szkoły  i przedszkola.

Pomoc  ta przejawia się w różnych formach: jest to wsparcie  finansowe, wsparcie rzeczowe  oraz praca i czas poświęcony dla polepszenia warunków nauki w  naszej placówce.

Do osób tych należą od 2012 /2016

 1. Stanisław Padło
 2. Krzysztof Jasek
 3. Dorota Buchacz
 4. Janusz Kuczek
 5. Barbara Łabno
 6. Aleksandra Przeklasa
 7. Magdalena Łukasik
 8. Marcin Skowroński
 9. Andrzej Nowak
 10. Krzysztof Padło
 11. Franciszek Kądziela
 12. Józef Ptaśnik
 13. Wiesław Ptaśnik
 14. Tadeusz Majcher
 15. Paweł Kozioł
 16. Maria Kuta
 17. Łukasz Małochleb
 18. Krzysztof Sikora

2016/2017

 1. Ewelina Bogusz
 2. Dorota Buchacz
 3.  Agata Koza
 4. Barbara Łabno
 5. Krzysztof Padło
 6. Maria Fudalej
 7. Magdalena Pochroń
 8. Krzysztof Sikora
 9. Klaudia Kądziela
 10. Mirosław Malik
 11. Barbara Tokarczyk
 12. Małgorzata Kluza
 13. Paulina Kasprzyk
 14. Janina Gdowska
 15. Aleksandra Przeklasa
 16. Maria Kuta
 17. Krzysztof Jasek
 18. Paweł Kozioł
 19. Jerzy Seremet
 20. Janusz Kuczek
 21. Krzysztof Czarniga
 22. Robert Kochańczyk

2017/2018

Agata Koza

Iwona Kozioł

Jacek Mękarski

Agata Turek

Marcin Łukasik

Krzysztof Jasek

Krzysztof Czarniga

Marzena Ptaśnik

Klaudia Kądziela

Aleksandra Przeklasa

Dorota Buchacz

Sylwester Choczyński

Wioletta Barabasz

Agata Turek

Paulina Kasprzyk

Składamy podziękowania również tym Osobom, które zastrzegły sobie anonimowość, a wspierają nas systematycznie w sposób rzeczowy czy finansowy.

Podziękowania kierujemy w stronę zarządu Klubu Sportowego „Niwka”  za bieżące utrzymywanie boiska sportowego, z którego korzystają dzieci naszej szkoły.