Nasi sponsorzy – przyjaciele szkoły

                                   PODZIĘKOWANIE                                 

Zarząd Stowarzyszenia  „Niwka Dzieciom” oraz dyrektor  Zespołu  Szkoły Podstawowej  i Przedszkola   w Niwce, składają serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które  bezinteresownie włączają się  w pomoc  na rzecz szkoły  i przedszkola.

Pomoc  ta przejawia się w różnych formach: jest to wsparcie  finansowe, wsparcie rzeczowe  oraz praca i czas poświęcony dla polepszenia warunków nauki w  naszej placówce.

2019/2020

Marcin Krzyżak

Piotr Ciężadło

Agnieszka Drygaś

Klaudia Kądziela

Mieczysław Kita i pracownicy Zakładu Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Niwce

Do osób tych należą od 2012 /2016

Stanisław Padło

Krzysztof Jasek

Dorota Buchacz

Janusz Kuczek

Barbara Łabno

Aleksandra Przeklasa

Magdalena Łukasik

Marcin Skowroński

Andrzej Nowak

Krzysztof Padło

Franciszek Kądziela

Józef Ptaśnik

Wiesław Ptaśnik

Tadeusz Majcher

Paweł Kozioł

Maria Kuta

Łukasz Małochleb

Krzysztof Sikora

2016/2017

Ewelina Bogusz

Dorota Buchacz

Agata Koza

Barbara Łabno

Krzysztof Padło

Maria Fudalej

Magdalena Pochroń

Krzysztof Sikora

Klaudia Kądziela

Mirosław Malik

Barbara Tokarczyk

Małgorzata Kluza

Paulina Kasprzyk

Aleksandra Przeklasa

Maria Kuta

Krzysztof Jasek

Paweł Kozioł

Jerzy Seremet

Janusz Kuczek

Krzysztof Czarniga

Robert Kochańczyk

2018/2019

Agata Koza

Iwona Kozioł

Jacek Mękarski

Agata Turek

Marcin Łukasik

Magdalena Łukasik

Krzysztof Jasek

Krzysztof Czarniga

Marzena Ptaśnik

Klaudia Kądziela

Aleksandra Przeklasa

Dorota Buchacz

Sylwester Choczyński

Wioletta Barabasz

Agata Turek

Paulina Kasprzyk

Ilona Poręba

Marcin Krzyżak

Składamy podziękowania również tym Osobom, które zastrzegły sobie anonimowość,            a wspierają nas systematycznie w sposób rzeczowy czy finansowy.

Podziękowania kierujemy w stronę zarządu Klubu Sportowego „Niwka”  za bieżące utrzymywanie boiska sportowego, z którego korzystają dzieci naszej szkoły.