Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka bierze udział w XII edycji Małopolskiego Projektu ,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, w odpowiedzi na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego abyśmy ,,Dawali świadectwo miłosierdzia”, a tym samym nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest propagowanie wśród uczniów idei wszelkich akcji charytatywnych, uwrażliwiane młodego pokolenia na potrzeby ludzi, których życie naznaczone jest piętnem cierpienia, samotności czy ubóstwa zarówno w kraju, jak i poza nim. W ramach realizacji projektu nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniu z seniorami, odwiedzili mieszkańców Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz  ubogich dzieci z Boliwii oraz udzielili pomocy rzeczowej 2-letniej dziewczynce, której rodzina znalazła się w trudnej sytuacji finansowej.

1. Czytanie łączy pokolenia.Temat odzyskania przez Polskę niepodległości stanowił przyczynek do podjęcia dialogu między dwoma pokoleniami – uczniami naszej szkoły i członkami Klubu Seniora z Radłowa, którzy zaszczycili nas swa obecnością 15 listopada. Seniorzy przeczytali naszym uczniom książki o tematyce wojennej, wspólnie z uczniami wykonali zakładki do książek oraz podzielili się z nimi osobistymi wspomnieniami z lat wojny i okupacji. Mimo upływu lat, historie te wciąż żyją w sercach naszych gości. Wszyscy wzruszająco wspominali  tamte lata, przywołując zatrzymane w swojej pamięci obrazy, a każdej z opowieści towarzyszyły wielkie emocje. Zasłuchane twarze uczniów, niezwykła cisza towarzysząca opowieściom, oraz gromkie brawa dla naszych gości wyraźnie pokazały, że młodzież bardzo potrzebuje takich żywych lekcji historii. Wymiana doświadczeń  międzypokoleniowych uwrażliwia uczniów na potrzeby ludzi starszych, m.in. potrzebę  mówienia i słuchania. Seniorzy nadal  są  „skarbnicą wiedzy i mądrości”, dlatego warto organizować spotkania młodych i starszych, aby przełamywać stereotypy, konfrontować różne spojrzenia, wymieniać się wiedzą i umiejętnościami, przekazywać pasje. To spotkanie było tego  dowodem.

2. Czasami wystarczy niewiele, żeby na czyjejś twarzy pojawił się uśmiech. Aktywność naszych podopiecznych ukierunkowana była również na bezpośrednie spotkania z osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Uczniowie klas starszych odwiedzili Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych i zorganizowali zabawę andrzejkową dla jego mieszkańców. Własnoręcznie przygotowali stroje, rekwizyty i pomysłowe wróżby. Tańce i zabawy dały okazję do wspólnego przebywania ze sobą, a tym samym bezpośredniego zetknięcia się z sytuacjami, które często  mogą budzić lęk lub paraliżować młode pokolenie z obawy przed niewłaściwym zachowaniem względem osób niepełnosprawnych i chorych. Spotkanie to pokazało, iż nasi uczniowie są  obdarzeni wielką wrażliwością na potrzeby innych, dostrzegają wokół siebie tych, którzy potrzebują pomocy, oraz umieją dzielić się z nimi swoim czasem wolnym, zdolnościami i optymizmem.

3. I Ty możesz zostać misjonarzem.Kolejną inicjatywą było zorganizowanie akcji wsparcia wielkiego dzieła prowadzonego przez naszego księdza misjonarza w Boliwii, dlatego wśród uczniów naszej szkoły  przeprowadzono zbiórkę pieniężną, która zostanie przekazana potrzebującym uczniom z dalekiego kraju w Ameryce Południowej. Łączna kwota, którą udało się zebrać wynosi 100 zł. O tym jak wygląda życie w Boliwii opowie uczniom ksiądz misjonarz Tomasz Fajt, którego pragniemy wkrótce do nas zaprosić.

4. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat!Ostatnim przedsięwzięciem zaplanowanym w I półroczu była zbiórka charytatywna na rzecz 2-letniej dziewczynki zamieszkałej w naszej wsi, której rodzic pozostaje w trudnej sytuacji finansowej. Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na potrzeby innych dzieci, a także uczenie umiejętności dzielenia się z innymi tym, co mamy. Nasi uczniowie kolejny raz pokazali, że mają wielkie serca. W wyniku akcji zebrano wiele maskotek, zabawek, książek i ubrań. Wśród zebranych rzeczy znalazła się nawet huśtawka. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i ich rodzicom, którzy wspierali tę akcję. Dzięki waszej dobroci i wrażliwym sercom mała Wiktoria miała kolorowe i szczęśliwe Święta Bożego Narodzenia.

Program ,,Mieć wyobraźnię miłosierdzia” realizujemy przy wsparciu naszego Szkolnego Klubu Wolontariatu wraz z całą społecznością Szkoły Podstawowej w Niwce. Koordynatorkami programu są p. Agnieszka Burgieł i p. Małgorzata Małochleb.