Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

LEŚNE WARSZTATY

Dziękujemy Nadleśnictwu Dąbrowa Tarnowska za umożliwienie dzieciom poznania pielęgnacji lasów, Panu Leśniczemu Łukaszowi Klarze za przekazanie wiedzy na temat rodzajów drzew sadzonych na terenie, na którym byliśmy. Dowiedzieliśmy się, że powierzchnię obsadza się nie tylko sosną, ale drzewami przyjaznymi dla dzikich zapylaczy i pszczół. Pan Leśniczy przeprowadził również pogadankę na temat roli drewna w życiu człowieka. Dziękujemy również Pracownikom Grupy Jawor III za przeprowadzenie warsztatów sadzenia drzew. To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja przyrody./ K. Drużkowska