Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

LEKCJA UŁAMKÓW

Nauczanie to bardzo skomplikowany proces dydaktyczny, na który wpływa wiele czynników. Od nauczyciela zależy stworzenie warunków sprzyjających uczeniu się, a także właściwy dobór metod. Od ucznia zaś zależy, czy jest w stanie te treści zrozumieć i przyjąć. Dziś na zajęciach matematyki uczniowie klasy V i VI wcielali się w role ekspertów ułamków zwykłych. Rola uczniów przypadła czwartoklasistom, którzy wytężali swe umysły na nową wiedzę. Aby przybliżyć omawiane treści eksperci w bardzo kreatywny sposób stymulowali szare komórki swoich młodszych kolegów. Nauczyli ich rozszerzać i skracać ułamki zwykłe, a także dbali o właściwy zapis. Zwrócili ich uwagę na pojęcie ułamka nieskracalnego i podkreślili ważną rolę tabliczki mnożenia w rozwiązywanych zadaniach. Uczniowie IV klasy chętnie podjęli nowe wyzwanie i z uwagą uczyli się od swoich starszych kolegów. Dziękuję wszystkim uczniom za ogromne zaangażowanie. Wierzę, że nowe doświadczenie długo pozostanie w Waszej pamięci. /A.Burgieł/

Ostatnio dodane: