Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Kolejny sukces naszych uczennic

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

Czasy, w których przyszło nam żyć to świat intelektu, globalizacji i internetu, tak różny od świata naszych babć i dziadków. Aby jednak nie zagubić się w tej rzeczywistości, odpowiadając na rysujące się przed nami wyzwania, nie możemy zapominać o naszej tożsamości i bogatej historii, czyli o tym, co przez wieki kształtowało ducha i postawę naszych przodków i co pomaga nam dzisiaj zbudować nowoczesne poczucie patriotyzmu. Nie możemy zapominać, że naszą polską, narodową cechą było wielkie pragnienie wolności, suwerenności i możliwości samostanowienia…

V Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej „ I wojna światowa na Ziemi Radłowskiej”, w którym mieliśmy przyjemność wziąć udział, odbył się w dniu 10.11.2016 i miał za zadanie zapoznać młodych mieszkańców gminy z jej najbliższą historią oraz ugruntować poczucie tożsamości narodowej poprzez kształtowanie więzi z własnym regionem. Miał pokazać, jak ważną, bohaterską rolę podczas drugiej wojny światowej pełnili ich najbliżsi, a także nauczyć szacunku, postaw patriotycznych oraz spełniania obowiązków wobec własnej ojczyzny.

Konkurs należał do bardzo wymagających ze względu na obszerny materiał do opanowania. Powodzenie mogły zagwarantować jedynie prawdziwa pasja do historii oraz nieprzeciętna pracowitość. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Radłów. Patronat nad konkursem sprawował Burmistrz Gminy Radłów, Zbigniew Mączka. Konkurs odbył się w 2 etapach: szkolnym i gminnym. Łucja Baj, Karolina Chojna oraz Martyna Siwiak to uczennice  naszej szkoły wyłonione w toku eliminacji szkolnych. Etap gminny – obejmował dwie rozgrywki – ustną oraz pisemną. Wszyscy uczestnicy pisali test, a trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów zmierzyło się w drugiej – ustnej części. Każdy uczestnik odpowiadał w finale na 4 pytania. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z historii Polski i historii powszechnej oraz bardzo szczegółową znajomością działań zbrojnych prowadzonych w obrębie Gminy Radłów.

Przewodniczący jury w podsumowaniu konkursu podkreślił, iż wszystkie drużyny  włożyły wiele pracy w przygotowania do konkursu, a poziom prezentacji i wiedzy zweryfikowanej w teście był wysoki i wyrównany. Z przyjemnością informujemy, że nasze uczennice po raz kolejny  znalazły się w gronie laureatów! – Karolina Chojna oraz Łucja Baj z wysoką liczbą punktów zakwalifikowały się do II etapu. W finale konkursu II miejsce zajęła Łucja Baj, a  III miejsce Karolina Chojna. Tak wysoki wynik naszych uczennic jest rezultatem wytężonej pracy nad zagadnieniami wykraczającymi poza podstawę programową, ale tym samym obfitującym w sukcesy i przynoszącym wiele satysfakcji

Warto zadbać, by z pamięci historycznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie nie zniknęły dawne dokonania. Mamy nadzieję, że uczestnicy konkursu znajdą w przeszłości swojej  okolicy, miasta czy regionu takie wydarzenia i postacie, które wpłynęły pozytywnie na wspólny los mieszkańców. Wierzymy, że nie zabraknie im zapału i motywacji do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, które przełożą się na dalsze sukcesy w kolejnych latach nauki oraz dostarczą niesamowitych wrażeń i wiele radości podczas zgłębiania arkanów wiedzy historycznej. (M.Małochleb)