Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Do 02.06.2023 r. roku szkolnego 2022/2023 wpisanie do dziennika przewidywanych ocen rocznych.

Do 16.06.2023 r. wpisanie ocen rocznych i poinformowanie o nich uczniów.

19.06.2023 r. zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

Ostatnio dodane: