Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Informacje dla Rodziców

Niniejszym informujemy, że 12 listopada 2021 r. /piątek/ jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole i przedszkolu. Przedszkole w tym dniu organizuje opiekę dla dzieci, których rodzice pracują. 

Prosimy o regulowanie należności za obiady październikowe do 15 listopada 2021 r. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń /szatnia przedszkolna/.