Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Informacja.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 jest wywieszona na tablicy informacyjnej przedszkola.