Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Informacja o podręcznikach

Dzięki zmianom wprowadzonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811), w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas pierwszych, drugich oraz czwartych szkół podstawowych będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, nie dotyczy to religii. Podręczniki do religii kupują rodzice.

Wykaz podręczników, które obowiązywać będą w roku 2015/16 znajdują się w zakładce.