Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Informacja o azbeście

W ramach kampanii antyazbestowej Gmina Radłów przystąpiła do Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Projekt ten ma na celu nie tylko demontaż , odbiór i utylizację azbestu z terenu gminy, lecz także naukę skierowaną do mieszkańców , a przede wszystkim dzieci. Nauka ta polega m.in. na spotkaniach poświęconych uświadamianiu dzieciom i młodzieży zagrożeń i skutków oddziaływania materiału niebezpiecznego jakim jest azbest, na zdrowie i życie ludzi. Formą zachęty do uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych dla dzieci są drobne upominki ufundowane przez Komitet Sterujący Programem. W ramach tego programu dzieci w przedszkolu w Niwce otrzymały symboliczne prezenty.