Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, że w szkole  będą  pełnione dyżury przez psychologa i pedagoga.

Pedagog Pani Justyna Potępa – w każdy piątek w godzinach od 8.45-10.45.

Psycholog Pani Katarzyna Janicka – w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00-11.00.