Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

INFORMACJA !

Szanowni Państwo,
prosimy o regulowanie należności za obiady majowe oraz zaległe w terminie do 10 czerwca 2022 roku. Lista z płatnościami znajduje się na tablicy ogłoszeń /szatnia przedszkolna/ oraz w e-dzienniku.