Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

INFORMACJA

Szanowni Państwo, prosimy o regulowanie należności za obiady kwietniowe oraz zaległe w terminie do 13 maja 2022 roku. Lista wywieszona na tablicy ogłoszeń /szatnia przedszkolna/.