Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

INFORMACJA

Prosimy o regulowanie należności za obiady /luty/ w terminie do 11 marca br. Lista z płatnościami wywieszona została na tabicy ogłoszeń /szatnia przedszkolna/.