Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

INFORMACJA !

Rada Rodziców Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce informuje, że w dniu 23 września 2019 roku ustaliła  na rok szkolny 2019/2020 następujące składki na Komitet Rodzicielski:

40 zł / pierwsze dziecko,

30 zł/ drugie dziecko,

0 zł/ trzecie i każde następne dziecko

Wpłat należy dokonywać u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły.