Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Informacja

Szanowni Państwo,
prosimy o regulowanie należności za obiady styczniowe do 11 lutego 2022 roku. Lista z płatnościami została wywieszona na tablicy ogłoszeń /szatnia przedszkolna/.