Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Informacja

Prosimy o regulowanie należności za obiady listopadowe w terminie do 10 grudnia 2021 roku. Lista z płatnościami wywieszona jest na tablicy ogłoszeń /szatnia przedszkolna/.