Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Informacja

Prosimy o regulowanie płatności za obiady wrześniowe.
Termin do 11 października 2021r. Lista wywieszona na tablicy ogłoszeń /szatnia przedszkolna/.