Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Informacja

Prosimy  korzystających z płatnych obiadów o regulowanie należności (za luty) do 12 marca 2021 r.