Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

„Ignorantia iuris nocet”-„nieznajomość prawa szkodzi”

„Ignorantia iuris nocet” to łacińska sentencja wyrażająca jedną z podstawowych zasad prawa – „nieznajomość prawa szkodzi”. Przesłanie to oznacza w praktyce, że nikt, kto dopuszcza się zachowań niezgodnych z prawem, nie może usprawiedliwiać się nieznajomością obowiązujących go przepisów prawa. Kierując się tą zasadą, w naszej szkole staramy się (przy współpracy z odpowiednimi służbami, specjalistami) podejmować różne inicjatywy, które podnoszą poziom wiedzy oraz umiejętności korzystania z prawa w codziennym życiu. Mając świadomość, że zachowania, które dotychczas być może traktowane były przez nas jako norma, „nic złego” lub żart są sankcjonowane przez prawo – zaczynamy inaczej postrzegać otaczającą nas rzeczywistość.

Jedną z takich inicjatyw było zorganizowanie prelekcji poświęconej odpowiedzialności karnej nieletnich. Spotkanie z uczniami klas IV – VIII poprowadził w dniu 28.10.2022 r. mł. asp. Krzysztof Nowak – dzielnicowy Komisariatu Policji w Żabnie. Głównym bodźcem do zorganizowania takiego spotkania było wejście w życie z dniem 1.09.2022 r. Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Pan policjant w przystępny sposób przybliżył uczniom najważniejsze zapisy ustawy, wyjaśnił w jakich przypadkach mają zastosowanie, jakie są przejawy demoralizacji oraz jakie mogą być konsekwencje prawne nieodpowiednich zachowań. Ważnym akcentem spotkania było przekazanie uczniom informacji na temat tego, gdzie można otrzymać fachową pomoc i wsparcie – nie tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze złamaniem przepisów prawa, ale również wtedy, gdy znajdziemy się w innej trudnej sytuacji (np. gdy jesteśmy sprawcami, ofiarami bądź świadkami przemocy rówieśniczej). Na zakończenie każdy z uczniów otrzymał wizytówkę z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 , które wraz z plakatami informacyjnymi otrzymaliśmy od Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę .

Dziękujemy panu Krzysztofowi za wsparcie działań profilaktyczno – wychowawczych naszej szkoły. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do wzmocnienia świadomości odpowiedzialności uczniów za własne zachowanie i korzystnie wpłynie na zmniejszenia ryzyka demoralizacji.

W naszej szkole funkcjonuje ponadto Kącik Prawny – w formie gazetki ściennej na korytarzu. To miejsce, gdzie wywieszane są aktualne informacje, definicje, przepisy, regulacje prawne, schematy postępowania i reagowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, a także spostrzeżenia i problemy, które dotyczą codziennego życia szkoły. W tym miejscu umieszczane są także informacje o osobach, miejscach i instytucjach, w których dzieci i młodzież mogą uzyskać wsparcie i poradę w trudnych sytuacjach życiowych. Zależy nam, by uczniowie mieli świadomość, że w najbliższym otoczeniu warto szukać zaufanych osób, z którymi mogą porozmawiać o wszystkim, podzielić się swoimi problemami, rozterkami oraz wątpliwościami. /J.Potępa