Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Dzień Ziemi

Już tradycją naszej szkoły stało się aktywne uczestniczenie w  obchodach „Święta Ziemi”. 22 kwietnia  dzieci szkolne oraz grupa przedszkolaków posadziła drzewka  przy  szkolnym  placu zabaw.

Uczniowie  sprawnie  posługując  się łopatą  kopali  ziemię, zasypywali korzenie  a na  koniec złożyli obietnicę szczególnej dbałości o posadzone  krzewy.

W  redagowanych „Listach do Ziemi”  wyrażali  proekologiczne   postawy oraz   odpowiedzialność  za promowanie w swoim środowisku  właściwych zachowań  sprzyjających  naszej planecie  Ziemi.