Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Zaufała Jezusowi Miłosierdzie Głosząc

Dnia, 04. 10.2019 r w naszej szkole obchodziliśmy dzień patronki św. Faustyny Kowalskiej. O godz. 9.00 w pobliskiej kaplicy parafialnej odbyła się Msza św., którą w naszej intencji sprawowali ksiądz proboszcz Janusz Maziarka i ks. Jakub Misiak, który w kazaniu w piękny sposób przybliżył postać św. Faustyny oraz zachęcił do czytania „Dzienniczka”. Dalsze świętowanie odbywało się w sali gimnastycznej. Po przywitaniu wszystkich przez panią dyrektor Urszulę Jackowską rozpoczęła się część artystyczna. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego a następnie każda z klas zaprezentowała wybraną piosenkę o św. Faustynie. Ten swoisty koncert został przedzielony konkursem z wiedzy o życiu  patronki szkoły, który przeprowadził ks. Jakub. W konkursie tym  wzięli udział chętni uczniowie z klas V – VIII w liczbie 12 osób.  Najlepszą wiedzą o św. Faustynie wykazały się następujące uczennice, którym gratulujemy  miejsc na podium: Małgorzata Molczyk z kl. VII – 1 miejsce, Kamila Kocik z kl. VI – 2 miejsce, Izabela Mękarska z kl. VII – 3 miejsce. Finalistki otrzymały nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Mamy nadzieję, że wydarzenia tego pięknego dnia przypomniały postać patronki szkoły i zachęciły do jej naśladowania.  Świętowanie zostało zakończone przygotowanym przez radę rodziców słodkim poczęstunkiem. (Z.Juchno-Bąk)