Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Dzień Patrona na wyjeździe!

W tym roku Dzień Patrona świętowaliśmy podczas wycieczki do Krakowa-Łagiewnik w dniu 10 października 2014 roku.  Celem naszego wyjazdu było uczczenie patronki szkoły św. Faustyny Kowalskiej oraz zwiedzenie miejsca Jej kultu. Pierwszym punktem w programie było spotkanie z siostrą zakonną, która opowiedziała nam o tym szczególnym miejscu dzięki św. Faustynie, którą Jezus wybrał sobie na Apostołkę Bożego Miłosierdzia i objawił się jej w tym miejscu ok. 60 razy. Kolejnym, a najważniejszym punktem programu naszego pielgrzymowania był udział we Mszy św. w Bazylice Bożego Miłosierdzia, którą wraz z innymi kapłanami odprawił w naszej intencji ks. Mariusz Katarzyński. W wygłoszonej homilii zachęcał abyśmy przez orędownictwo św. Faustyny i św. Jana Pawła II zawierzyli wszystkie sprawy i obowiązki szkolne oraz swoich najbliższych Bożemu Miłosierdziu. Po zakończonej Mszy św. udaliśmy się do kaplicy klasztornej, gdzie znajdują się relikwie św. Faustyny oraz obraz Jezusa Miłosiernego, którego kopia nawiedziła naszą parafię kilka dni temu. Następnie zwiedziliśmy cele zakonną, w której mieszkała św. Faustyna, widzieliśmy przedmioty, z których na co dzień korzystała. Z ciekawością zwiedziliśmy ołtarz polowy znajdujący się w obrębie murów klasztornych, tam uczniowie mogli zobaczyć konfesjonał, przy którym spowiadała się siostra Faustyna, oraz liczne wota pozostawione przez pielgrzymów jako podziękowanie za otrzymane łaski. Ostatnim punktem zwiedzania było wyjście na wieżę widokową, z której podziwialiśmy panoramę Krakowa. Po zakończeniu zwiedzania i zakupieniu pamiątek ruszyliśmy w drogę powrotną. W Bochni, w parafii Matki Bożej Różańcowej uczestniczyliśmy w seansie filmowym. W parafialnej Sali kinowej oglądaliśmy film pt. ”Największy z cudów”. Film opowiadał o aniołach, które pomagały ludziom w przeżywaniu Eucharystii. Po tak duchowo przeżytym i bogatym programie, w blasku pięknego słońca ruszyliśmy do naszych domów.

Bardzo serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców oraz ks. Mariuszowi Katarzyńskiemu za wsparcie finansowe tego wyjazdu .