Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

DZIEŃ LICZBY π

Liczba π  znana jest już od starożytności i wielu naukowcom spędzała sen z powiek. Już w III w. p. n. e. Archimedes znalazł metodę szacowania długości okręgu. W tym celu rozważał ciąg wielokątów foremnych opisanych na okręgu i wpisanych w okrąg. Opierając się na wprowadzonych w swoim dziele „O kuli i walcu” postulatach, wywiódł, że im więcej boków ma wielokąt foremny wpisany/opisany tym jego obwód jest bliższy długości okręgu. Dawało to możliwość szacowania długości okręgu z dowolną dokładnością. Liczba π jest stałą matematyczną, która pojawia się w wielu działach matematyki i fizyki. Pojawia się w geometrii między innymi we wzorach na pole koła i objętość kuli, w analizie matematycznej np. wielu sumach szeregów liczbowych, we wzorze całkowym Cauchy’ego. Nazywa się ją często Ludolfiną, a określenie to  pochodzi od Ludolpha van Ceulena, który zyskał sławę, przedstawiając tę liczbę z dokładnością do 35 miejsc po przecinku.
Z upływem czasu przedstawiano coraz więcej liczb rozwinięcia dziesiętnego tej liczby. Obecnie w 2020 roku Timothy Mullican uzyskał dokładność 50 bilionów miejsc po przecinku przy pomocy programu y-cruncher. Obliczenia zajęły 303 dni, a sama liczba zajęła ok. 281 TB miejsca w zapisie binarnym.

W tym roku nasi uczniowie rywalizowali ze sobą w kilku zadaniach związanych z liczbą Pi. Na początku wykazali się umiejętnościami zapamiętywania i wybierania informacji odpowiadając na pytania do filmu na temat historii Ludolfiny. Każda grupa przygotowała efektowne i kreatywne miasta Liczby Pi oparte o jej rozwinięcie dziesiętne. Następnie wytężali umysły układając klocki w kształcie Ludolfiny na kwadracie. Kolejną konkurencją była trudna wykreślanka, w której uczniowie mieli odszukać pojęcia związane z liczbą Pi. Wszyscy uczniowie mocno zaangażowali się w zadania. Otrzymali pamiątkowe dyplomy, a trzy najlepsze drużyny wylosowały vouchery z przywilejami dla swoich. /A.Burgieł/