Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Dzień Leonarda Fibonacciego

23 listopada przypada święto włoskiego matematyka Leonarda Fibonacciego, który dokonał sporych odkryć w dziedzinach matematycznych, takich jak algebra i geometria. Jako pierwszy podał rozwiązanie zagadki matematycznej o królikach. Analizując świat spostrzegł pewną zależność liczbową, w której każda liczba powstaje w wyniku sumowania dwóch ostatnich. Przy założeniu, że ciąg rozpoczynają liczby 0 oraz 1 wygląda on następująco: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 i tak dalej. Zestaw tych liczb dziś jest znany jako ciąg Fibonacciego na podstawie, którego powstało wiele dzieł literackich i muzycznych. Według Platona złota liczba oznaczona grecką literą φ to w przybliżeniu 1,61804 i to ona wyjaśnia zagadkę wszechświata. Jaki to ma związek z ciągiem Fibonacciego? Złoty podział to stosunek jednego elementu ciągu do elementu go poprzedzającego. Im większe wybierzemy elementy, tym większą uzyskamy dokładność. Każdy kolejny element ciągu możemy uzyskać, mnożąc pierwotny przez złoty podział. Złota liczba bardzo często pojawia się w naszej codzienności. Pierwszym przykładem są rośliny, które wypuszczają pędy pod kątem 13,5 stopnia w stosunku do poprzedniego zawiązka. Jest to złoty kąt, który zawiera w sobie ciąg Fibonacciego. Najbardziej czytelnym przejawem istnienia złotej proporcji w przyrodzie są muszle, których kształt układa się zgodnie z przebiegiem tzw. Spirali Fibonacciego. Z ciągu Fibonacciego korzysta się również na giełdzie celem określenia momentu, w którym cena zmieni kierunek.
Tych i innych ciekawostek związanych z dziełami Fibonacciego odkrywali nasi uczniowie podczas gry zespołowej. Każdy zespół zbierał odpowiedzi na pytania. Zwycięska drużyna udzieliła 31 poprawnych odpowiedzi na 35 pytań. Wszyscy uczestnicy obchodów zostali nagrodzeni słodyczami. (A.Burgieł)