Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to niezwykle ważne święto. W naszej szkole uczciliśmy ten wyjątkowy dzień 14 października 2021 roku uroczystą akademią połączoną z pasowaniem uczniów klas pierwszych. W krótkim montażu słowno – muzycznym przygotowanym pod kierunkiem pani Agnieszki Burgieł uczniowie klasy piątej docenili codzienny trud pracy nauczyciela i wyrazili swoją wdzięczność za jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. W dalszej części nastąpiło uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej.

Najpierw jednak najmłodsi uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami śpiewu, tańca i deklamacji w krótkim programie artystycznym, który przygotowali wraz ze swoją panią wychowawczynią. Z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali swoją wiedzę i zdolności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Każdy spisał się znakomicie! Kiedy nastąpiła najważniejsza chwila, w podniosłej atmosferze wyrecytowali ważkie słowa przysięgi przed pocztem sztandarowym oraz dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia. Uczniowie zobowiązali się dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać panujących w niej zasad i pilnie zdobywać wiedzę. Od tej pory stali się prawdziwymi uczniami ze wszystkim przywilejami i obowiązkami uczniowskimi. Specjalną przysięgę złożyli również rodzice. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali również dyplomy upamiętniające ich wstąpienie do szkolnej braci oraz upominki przygotowane przez rodziców, a pełną emocji i wzruszeń uroczystość zakończyły wspólne zdjęcia. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów, spełnienia, marzeń oraz osiągania jak najlepszych wyników w nauce, by dumnie i godnie reprezentowali szkołę, a także byli chlubą dla swoich rodziców.