Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

W tym  roku szkolnym  nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło  do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas”. Program realizowany był w grupie dzieci 5 i 6-letnich.  Formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych. 

Wycieczka, spacer po okolicy – dzieci już w przedszkolu poinformowane zostały, aby podczas wycieczki  obserwowały dymy, skąd one się wydobywają. Podczas spaceru przedszkolaki bacznie rozglądały się i żywo reagowały na każde zauważone źródło dymu.  Po powrocie oglądały prezentacje na ten temat:  „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?” – dzieci wysłuchały historii, która przydarzyła się Dinusiowi  podczas podróży pociągiem do wujka. Następnie uczyły  się piosenki o  nim i kolorowały sylwetę  Dinka. „Jak unikać dymu papierosowego?” – poznały  znak  „Zakaz palenia”, rysowały  własny  znaczek   jako zawieszkę na drzwi pokoju.
W ramach realizacji zagadnień z programu, został zorganizowany kącik informacyjny dla rodziców na temat szkodliwości palenia papierosów. (D.Walkiewicz)