Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

BRZYDKIE KACZĄTKO

Nauczyciele w swej pracy często stają przed ważnym pytaniem: jak przygotować młodych ludzi do życia we współczesnej cywilizacji, gdzie często brak miejsca na uczucia, empatię, wzajemną komunikację? Jak uczyć szacunku wobec drugiego człowieka, tolerancji dla odmienności ? Zadaniem nauczyciela staje się znalezienie takiej metody, która wywoła u uczniów radość i satysfakcję z własnych przemyśleń i wniosków, która uruchomi wyobraźnię i intuicję, a wreszcie stworzy taką sytuację, w której uczniowie nie tylko sami będą wskazywać wartości, ale dogłębnie je przeżywać. Powyższe cele daje się osiągnąć wykorzystując edukację teatralną. Dzięki doświadczaniu i przeżywaniu określonych problemów, uczeń łatwiej przyswaja treści kształcenia, staje się bardziej twórczy, wreszcie rozwija poczucie pewności siebie oraz kształtuje swoją wrażliwość. Teatr wnosi element improwizacji, ożywienia – zaspokaja tym samym potrzebę ruchu, zwłaszcza wśród najmłodszych uczniów, którzy mogą swobodnie i z ekspresją wyrażać swoje emocje i rozładować nadmierną energię.

Doskonałą okazją do wykorzystania elementów edukacji teatralnej w klasie 1 stał się cykl zajęć z lekturą ,,Brzydkie Kaczątko” H. Ch. Andersena. Piękna opowieść o losach nieszczęśliwego kaczątka wyśmiewanego przez innych tak bardzo wzruszyła uczniów, że z wielkim zapałem przystąpili do realizacji przedsięwzięcia. Każdy z aktorów we własnym zakresie pieczołowicie przygotował swoje kwestie, nie zabrakło również swobodnych improwizacji. Dzieci znakomicie prezentowały nie tylko zdolności aktorskie, ale także śpiewały i tańczyły. Wspólnie z nauczycielem stworzyły dekoracje i zadbały o odpowiednią choreografię. Po spektaklu odbyła się wspólna dyskusja na temat znaczenia tolerancji w relacjach społecznych. Wszyscy byli zgodni co do tego, że nie można oceniać innych tylko po wyglądzie. Każdemu należy się szacunek, bez względu na odmienność w wyglądzie zewnętrznym czy stroju. Aktorzy zaprosili również na spektakl przedszkolaków, którzy z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie i odpowiadali na pytania dotyczące treści baśni. Z pewnością nie jest to ostatnie przedstawienie w wykonaniu młodych adeptów sztuki. Przebieranie się w piękne stroje i odgrywanie ról to przecież najlepsza zabawa! Dziękujemy serdecznie pani Kindze Wójcik za wypożyczenie strojów. M.Małochleb