Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

„W imię Boga Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej Łaski i woli narodu król Polski (…) dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy.” – takimi słowami rozpoczęliśmy apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski uczniowie klasy V, VI i VII przedstawili najważniejsze fakty z tego okresu. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego usłyszeliśmy wiersze i pieśni patriotyczne mające uświadomić młodszym kolegom, że warto pielęgnować patriotyzm każdego dnia. Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły. (K.Jasek)