Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

AKADEMIA Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

5 maja 2023r. w naszej szkole obchodziliśmy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja uzmysłowila wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski , uczniowie z klasy szóstej, piątej, a także czwartej przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.

Konstytucja 3-Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 -ego Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych), ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego. J Wigh