Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

KONKURS „POLSKA MOJA OJCZYZNA”

W naszym Przedszkolu   odbył się konkurs plastyczny  o tematyce patriotycznej „Polska Moja Ojczyzna”. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa. Dzieci naszego przedszkola z zaangażowaniem i z inwencją twórczą wykonały piękne prace patriotyczne, które ozdobiły dekoracje z okazji Konstytucji 3 Maja .W konkursie wzięło udział 11 dzieci  z wszystkich grup przedszkolnych: Mikołaj Żmuda, Emilia Żmuda, Adam Kozioł, Klara Drużkowska, Igor Nowiński, Filip Gad, Marcel Piekarz , Adrian Rudziński, Julia Burgieł, Izabela Ciężadło, Ksawery Drużkowski.

Uroczystego wręczenia nagród dokonała Pani Dyrektor                                                                                                        

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy ciekawych pomysłów i   kreatywności plastycznej!