Informacje o przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole w Niwce                                                                                                Niwka 25                                                                                                                                                  Tel.  14 687 00 24

Motto: „Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne –
najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy”

                   –Kazimierz Przerwa-Tetmajer-

Nasze Przedszkole czynne  jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00.                                                                                                                

Kadra przedszkola:

mgr Kinga Drużkowska – wychowawca grupy 5- 6 latków, logopeda

mgr Dorota Walkiewicz – wychowawca grupy 4- 5 latków

 lic.  Dagmara Grabowska – wychowawca grupy 3 latków

mgr  Jadwiga Wigh – nauczyciel

mgr Zofia Juchno- Bąk- religia

mgr Agata Kiwior Główczyk – język angielski  wszystkie grupy

mgr Lucyna Lazarowicz – język niemiecki grupa 5-6 latków

mgr Łukasz Burgieł – rytmika

mgr Katarzyna Janicka – psycholog

mgr Justyna Potępa – pedagog

Podstawę programową realizujemy w godzinach: 800 – 1300

Ramowy rozkład dnia:

6.30 – 8.00  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące.

8.00- 9.00  Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodnie z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia logopedyczne.

9.00 – 9.30 Przygotowanie do śniadania, śniadanie.

9.30 – 11.30 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia    i  zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według programu wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe: j. angielski, j. niemiecki, rytmika, religia.

Zabawy ruchowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształcące postawę dziecka. Zabawy swobodne i organizowane na podwórku przedszkolnym, placu zabaw oraz boisku szkolnym. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych.

11.30 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.00 – 13.00 Organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, ćwiczenia oddechowe oraz wspomagające prawidłowy rozwój mowy.  Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

13.00 – 14.00 Odpoczynek poobiedni  –  w grupach młodszych odpoczynek na leżakach (relaks przy muzyce, słuchanie opowiadań z literatury dziecięcej).

W starszej grupie spotkanie z książką, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne. Zabawy dowolne  podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela.

Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, zabawy terenowe.

Zajęcia dodatkowe odpłatne : Tańce,  Zajęcia sportowe .

14.00 – 16.00  Organizowanie sytuacji sprzyjających dziecięcej aktywności: zabawy ruchowe, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.                                                                                                          

Baza przedszkola3 sale dydaktyczne, sala dla dzieci do zajęć indywidualnych ze specjalistami. Dysponujemy również placem zabaw, w którym znajdują się urządzenia do zabaw i ćwiczeń, huśtawki i zjeżdżalnie oraz stoliki z ławeczkami. Ponadto korzystamy również z sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego.

Śniadanie zapewniają dzieciom  rodzice. Placówka proponuje  herbatę w cenie 5 zł miesięcznie. Dzieci korzystają  ze swoich kubeczków na herbatę.

Posiłki: na obiad (zupa, II danie i kompot) w formie cateringu dostarcza  FHU ,,M. Szeląg” Wierzchosławice 674  w cenie 6 zł.

Odpłatność za obiady jest liczona:  liczba dni korzystania z obiadów x 6 zł. Rodzice są proszeni o zgłaszanie nieobecności dziecka na obiedzie w danym dniu do godz. 8.30.

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się cały rok w miarę wolnych miejsc.