Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Chrzest Polski – wywieś flagę

 Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data ta jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości. Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.Zwracam się z gorącą prośbą, aby szkoły zechciały uczcić to święto poprzez wywieszenie flag na swoich budynkach. To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.

Święto Chrztu Polski zacząć można „śledzić” w social mediach, do czego serdecznie zapraszamy: Facebook: https://www.facebook.com/swietochrztupl/

Twitter: https://twitter.com/swietochrztu_pl

Wydarzenie „Wywieś Flagę na Święto Chrztu Polski”: https://www.facebook.com/events/264136315324998/ Gorąco zachęcam Państwa do podkreślenia ważności tego święta.

Ostatnio dodane: