Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

20 listopada br. po raz drugi w Polsce był obchodzony Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji samorząd szkolny przygotował apel , podczas którego przypomniał wszystkim uczniom o ich prawach zapisanych w Konstytucji RP oraz w Konwencji Praw Dziecka.
Uczniowie zostali zapoznani z instytucjami oraz numerami telefonów, gdzie mogą szukać pomocy w razie potrzeby.

Mały człowieku! To nie zabawa –
masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa. (prawo do informacji)
Na samym wstępie uwierz z ochotą, że jesteś małą ludzką istotą. (prawo do tożsamości)
Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu tak jak roślina wspiąć się ku słońcu. (prawo do życia i rozwoju)
Twój kolor skóry, płeć i wierzenia- to dla nikogo nie ma znaczenia. (prawo do wolności religii i przekonań; prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury)
Gdy już nie mieszkasz z tatą lub z mamą, możesz oboje kochać tak samo. (prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych)
Mama i tata w każdej potrzebie, oboje muszą wciąż dbać o ciebie. (prawo dziecka do rodziny; wychowania przez rodziców naturalnych; prawo do odpowiedniego standardu życia)
Nikt nie ma prawa, starszy czy młody, czytać twych listów bez twojej zgody. (prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji)
Nikt nie ma prawa bić się, wyzywać, szturchać, obrażać lub ci ubliżać. (prawo do wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych)
Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy, możesz natychmiast szukać pomocy. (prawo do zabezpieczenia socjalnego)
Kiedy medycznej szukasz opieki, masz prawo dostać pomoc i leki. (prawo do ochrony zdrowia)
Możesz się uczyć i bez wątpienia rozwijać talent i uzdolnienia. (prawo do nauki; prawo do korzystania z dóbr kultury)
Musisz mieć także czas na zabawę, bo odpoczynek jest twoim prawem. (prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy)
By nikt tych praw się łamać nie ważył.
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży.

Jakub Jasek przewodniczący SU.