Szkoła Podstawowa w Niwce k. Radłowa

100 Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II – 18 maja 2020 r.

Społeczność naszej szkoły i przedszkola postanowiła uczcić  100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II największego Polaka z rodu Słowian. Chętni włączyli się w projekt poprzez przygotowanie: prac plastycznych, wypisania wybranych myśli i słów, a także śpiewu pięknej pieśni „ Nie zastąpi Ciebie nikt”. Dzięki temu mogliśmy na nowo przypomnieć ważność i aktualność nauki św. Jana Pawła II. W ten sposób wyraziliśmy wdzięczność  za Jego wiarę i miłość do Pana Boga i każdego człowieka. Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom za wielkie zaangażowanie  w projekcie dzięki czemu powstała prezentacja multimedialna. (Z.Juchno-Bąk)

Prezentacja prac plastycznych oraz myśli św. Jana Pawła II

„Dziękuję Ci, Ojcze Święty,

Że brałeś dzieci na ręce,

Że byłeś uśmiechnięty,

I miałeś wielkie serce.

Dziękuję Ci, Ojcze, ogromnie

Za Twoje mądre słowa,

Żadnego nie zapomnę

Bo w sercu je zachowam.

Dziękuję za lekcję miłości

Przykładem Twym dane,

Za ścieżki do świętości

Dla nas wydeptywane.

Przyrzekam, że z tej drogi

Nie zejdę w żadnym razie,

Bo Jezus jest mi drogi

I chcę być misjonarzem.

Chcę tak miłować Kościół

I ludzi całej ziemi,

By tak jak Ty – miłością

Z Jezusem świat przemienić. „  (…)