Dla Rodziców

https://pl-pl.facebook.com/spniwka/videos/256256602354989/

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dla Rodziców została wyłączona

Dzień Matki

Dzień Matki obchodzono już w starożytnym Rzymie i Grecji. Kultem otaczano wtedy matki – boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki, co wiązało się z otrzymywaniem błogosławieństwa od obdarowanej rodzicielki. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.  W tym roku uczniowie klasy V rozpieszczali swoje mamy własnoręcznie przygotowanym deserem. Z tej okazji wszystkim mamom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, uśmiechu, pogody ducha i spełnienia marzeń!   (A.Burgieł)
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Matki została wyłączona

Dzień Matki

„Są w kalendarzu różne daty,
które świętuje ludzkość od lat.
Jednak Dzień Matki to dzień jedyny, 
To najwspanialsza ze wszystkich dat.”

W tak wyjątkowym dniu życzymy wszystkim Mamom dużo pogody ducha oraz miłości i wytrwałości w pełnieniu matczynych obowiązków.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Matki została wyłączona

100 Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II – 18 maja 2020 r.

Społeczność naszej szkoły i przedszkola postanowiła uczcić  100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II największego Polaka z rodu Słowian. Chętni włączyli się w projekt poprzez przygotowanie: prac plastycznych, wypisania wybranych myśli i słów, a także śpiewu pięknej pieśni „ Nie zastąpi Ciebie nikt”. Dzięki temu mogliśmy na nowo przypomnieć ważność i aktualność nauki św. Jana Pawła II. W ten sposób wyraziliśmy wdzięczność  za Jego wiarę i miłość do Pana Boga i każdego człowieka. Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom za wielkie zaangażowanie  w projekcie dzięki czemu powstała prezentacja multimedialna. (Z.Juchno-Bąk)

Prezentacja prac plastycznych oraz myśli św. Jana Pawła II

„Dziękuję Ci, Ojcze Święty,

Że brałeś dzieci na ręce,

Że byłeś uśmiechnięty,

I miałeś wielkie serce.

Dziękuję Ci, Ojcze, ogromnie

Za Twoje mądre słowa,

Żadnego nie zapomnę

Bo w sercu je zachowam.

Dziękuję za lekcję miłości

Przykładem Twym dane,

Za ścieżki do świętości

Dla nas wydeptywane.

Przyrzekam, że z tej drogi

Nie zejdę w żadnym razie,

Bo Jezus jest mi drogi

I chcę być misjonarzem.

Chcę tak miłować Kościół

I ludzi całej ziemi,

By tak jak Ty – miłością

Z Jezusem świat przemienić. „  (…)

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 100 Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II – 18 maja 2020 r. została wyłączona

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. W dokumencie zostały ujęte m.in. procedury, terminy oraz czynności związane z przeprowadzeniem egzaminów.

W załączeniu przekazuję rozporządzenie oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę o zapoznanie się z materiałami oraz udostępnienie ich pracownikom Państwa placówki, uczniom i rodzicom.

Zachęcam Państwa do śledzenia strony internetowej MEN https://www.gov.pl/web/edukacja, na której na bieżąco udostępniamy wszystkie najważniejsze informacje.

Z poważaniem

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_30c_%E2%80%93_Egzaminy.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Uzasadnienie_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_30c_%E2%80%93_Egzaminy.pdf

https://dokumenty.men.gov.pl/Zasady_przeprowadzania_egzaminow_w_2020_r_%E2%80%93_regulacje_prawne_%E2%80%93_komunikat_MEN.docx

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szanowni Państwo Dyrektorzy, została wyłączona

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów naszej szkoły

Od dnia 25 maja dopuszczona będzie możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczych dla dzieci klas I – III z równoczesnym prowadzeniem w ograniczonym wymiarze działań dydaktycznych w szkole oraz kontynuacji edukacji zdalnej – jak do tej pory.

Jest również możliwość odbywania rewalidacji indywidualnej, konsultacji uczniów klasy VIII a od 1 czerwca – mogą odbywać się konsultacje uczniów pozostałych klas.

Poniżej znajdują się   dokumenty MEN, MZ i GIS dotyczące profilaktyki i wszelkich środków ostrożności związanych ze wspomnianym wyżej zniesieniem obostrzeń. Zapoznanie się z tymi wytycznymi pomoże Państwu podjąć trafną i odpowiedzialną decyzję w sprawie wyboru dalszej formy kontaktu dziecka ze szkołą: dokonania oceny faktycznej potrzeby posłania dziecka na zajęcia w szkole, oceny zagrożeń z tym związanych oraz realnej szansy wypełnienia wytycznych kierowanych do rodziców.

Rodzice planujący posłać dzieci do szkoły czy do przedszkola proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi znajdującymi się poniżej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szanowni Państwo – Rodzice uczniów naszej szkoły została wyłączona

SZKOLNY KONCERT „Śpiewam dla Ciebie Polsko”

W naszej szkole w dniu 7 maja 2020 r. dokonano podsumowania Zdalnego Koncertu Piesni i Piosenki Patriotycznej z okazji śwęta 3 Maja. W koncercie udział wzięła tylko jedna uczennica Martynka Kozioł z klasy II, która bardzo ładnie i odważnie zaśpiewała piosenkę pt. „Jestem Polakiem”. Przedszkole reprezentowały Zosia i Marysia Wójcik, recytując wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Barwy Ojczyste”. Gratulujemy uczestnikom odwagi oraz staranności w przygotowaniu utworów, przez co wyraziły patriotyczną postawę i pamięć o tak ważnym dla Polski wydarzeniu jakim było ustanowienie Konstytucji 3 Maja 1791 roku. (Z.Juchno-Bąk)

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania SZKOLNY KONCERT „Śpiewam dla Ciebie Polsko” została wyłączona