Zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2020 r.

Uroczystość rozdania świadectw odbędzie się według następującego harmonogramu:

Msza św. Kaplica godz 9.00.

Rozdanie świadectw  – szkoła  godz 10.00

–  klasa I i klasa III rozdanie świadectw w kaplicy – po mszy św.,

–  klasa II, klasa  V, klasa VI  sala gimnastyczna godz. 10.00,

–  klasa IV sala nr 3  godz.10.00,

–  klasa VII i klasa VIII   sala gimnastyczna – godz. 10.30,

– zerówka od 25- 26 czerwca w godzinach pracy przedszkola.

1. W trosce o zdrowie wszystkich osób zaangażowanych w działania związane z zakończeniem zajęć dydaktycznych i wręczeniem uczniom świadectw za rok szkolny 2019/2020 proszę Rodziców o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej procedurą i przestrzeganie jej postanowień, w szczególności następujących zobowiązań:W przypadku, gdy odbiór świadectwa nie może nastąpić dokładnie w dniu zakończenia, rodzic jest zobowiązany uprzedzić o tym wychowawcę i ustalić inny termin, jednak nie późniejszy, niż do 30 czerwca 2020 r.

2. Przybywający po świadectwo uczeń oraz każda inna osoba upoważniona do odbioru świadectwa nie może wejść do szkoły, jeżeli w domu przebywa  z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 • Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Wchodząc do budynku szkolnego należy zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy drzwiach wejściowych.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami  i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –  w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu,
 • Czekając na wejście do szkoły na  salę gimnastyczną, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Osoby odbierające świadectwa są zobowiązani zakrywać usta i nos.

Zabezpieczenie sanitarne budynku

 1. Przy wejściu do szkoły znajduje się  płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz  informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 2. Wyznaczeni pracownicy szkoły mają obowiązek egzekwowania używania płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oraz wchodzące do sali.
 3. Drzwi do szkoły na salę gimnastyczną (w sali  gimnastycznej wg wymogów sanitarnych może przebywać 60 osób – zgodnie z powierzchnią) winny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby nie musiały ich dotykać.
 4. Sale gimnastyczną należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich kolejnej grupy uczniów oraz dezynfekować.
 5. Każdy uczeń ma zapewnione miejsce (z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5m).
 6. Krzesła w sali gimnastycznej będą dezynfekowane przed i po każdej grupie uczniów.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.