Samorząd Uczniowski

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W NIWCE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Przewodniczący:  

Z-ca Przewodniczącego:  

Sekretarz: