Godziny realizacji podstawy programowej w roku 2017/2018

Grupa „KRASNOLUDKI”

PONIEDZIAŁEK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

1045-1105 język angielski

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

WTOREK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

ŚRODA

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

CZWARTEK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

920– 940 religia

1015-1045 rytmika

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

PIĄTEK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

 

Grupa „SÓWKI  MĄDRE GŁÓWKI”

PONIEDZIAŁEK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

945-1015 język angielski

1015-1045 religia

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

WTOREK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

945-1015  język angielski

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

ŚRODA

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

CZWARTEK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1330 podstawa programowa

1045-1115 rytmika

1330-1600 zajęcia opiekuńcze

PIĄTEK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

 

Grupa „PSZCZÓŁKI”

PONIEDZIAŁEK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300  podstawa programowa

945-1015religia

1015-1045 język angielski

1330-1600 zajęcia opiekuńcze

WTOREK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

1010-1040     język angielski

1300-1330 tańce

1330-1600 zajęcia opiekuńcze

ŚRODA

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

CZWARTEK

630-800 zajęcia opiekuńcze

800-1300 podstawa programowa

850-920 religia

945-1015 rytmika

1300-1600 zajęcia opiekuńcze

PIĄTEK

630-800 zajęcia opiekuńcze

945-1030 język niemiecki

800-1345 podstawa programowa

1345-1600 zajęcia opiekuńcze